Bli medlem

Välkommen som medlem. Du fyller i ansökningsformuläret nedan.


När du blir medlem i MCHK Riks (årsavgift 300 kr) kan du teckna denförmånliga MHRF-försäkringen.